Sprzedaż używanych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych
LeasingKredytUbezpieczenia

OC Licencja

Konieczność posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego wynika z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. Rozporządzenie mówi o tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać odpowiednią zdolność finansową. Powinna ona wynosić 9 000 euro w przypadku jednego pojazdu oraz 5 000 euro przy każdym kolejnym.

Składka i suma gwarancyjna

Sama składka zależna jest od ilości pojazdów jaką posiada przedsiębiorca. Suma gwarancyjna zaś analogicznie do tego, o czym mówi wyżej wymienione Rozporządzenie. Posiadając jeden pojazd Suma Ubezpieczenia wyniesie 9 000 euro. Przy dwóch 14 000 euro, przy trzech 19 000 euro itd

Aby obliczyć składkę i sumę gwarancyjną podaj liczbę samochodów
 
 
Wypełnij wniosek
Najwygodniejszą formą złożenia wniosku jest wypełnienie poniższego formularza. Zawsze masz możliwość zmiany swoich danych, łatwiej jest też za rok odnowić ubezpieczenie. Możesz też pobrać plik Pobierz pdf Pobierz Word i po wypełnieniu, i podpisaniu odesłać na ubezpieczenia@getruck.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
 
 
 
Dane do polisy
 
nowe:  wznowienie:  numer obecnej polisy: 
Dane firmy
Dane kontaktowe
 Potwierdzam prawdziwość powyższym danych i akceptuję Regulamin świadczenia usług przez getruck.pl
  *Wyrażenie zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych jest getruck.pl Kotliński-Sieniawski Spółka Jawna ul. Andersa 22, 75-017 Koszalin.
2. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach marketingowych polegających przede wszystkim na oferowaniu pojazdów oraz produktów kredytowych, finansowych i ubezpieczeniowych.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem Danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody realizowanej telefonicznie w trakcie pierwszego kontaktu pracownika getruck.pl z klientem
4. Podanie danych, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez klienta zgody, na podstawie art.23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).
5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
6. Zgodnie z treścią art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie
7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od getruck.pl informacji handlowych drogą elektroniczną.
* Pola które wymagają zaznaczenia.

Na wypadek zaistnienia po stronie Ubezpieczonego zobowiązania do świadczenia pieniężnego, pozostającego w związku z jego działalnością jako przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, w myśl obowiązujących przepisów ochrony ubezpieczeniowej udziela Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ochroną objęte są takie wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyna oraz występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie płatnicze oraz zgłoszenie tego faktu nastąpiły w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego możesz pobrać TUTAJ